Hjärtat är den muskel som pumpar blodet genom lungorna och kroppen. Ditt hjärta är ungefär lika stort som din knutna hand.

Hjärtat är indelat i fyra olika rum. Rummen kallas för förmak och kammare och det finns två av varje. Mellan hjärtats olika rum och på vägen ut till lungorna och till kroppen finns dörrar som kallas för klaffar. Klaffarna styr blodet åt rätt håll.

Det blod som kroppen har använt kommer in i hjärtats högra förmak. Blodet förs vidare till höger kammare och pumpas sen till lungorna där det fylls på med syre. Det rena blodet förs tillbaka till hjärtats vänstra förmak och sen vidare till vänster kammare. Från vänster kammare pumpas det rena blodet vidare ut i kroppens olika blodkärl. När blodet lämnat ifrån sig allt syre ute i kroppen återvänder det till hjärtat för att börja ett nytt varv.

Frågor och svar

Hjärtat