Hjärtsvikt kan bero på flera olika saker. Om man har ett medfött hjärtfel kan det komma för mycket blod till hjärtat. Då kan man få hjärtsvikt. Det finns också sjukdomar som kan göra att själva hjärtmuskeln blir trött och svag. Då kan man också få hjärtsvikt.

Hjärtsvikt märks genom att man blir trött och flåsig när man anstränger sig. Det finns flera olika mediciner för att behandla hjärtsvikt.

Frågor och svar

Hjärtat

Lär dig ännu mer

  • Hjärtebarnsfonden

    Hjärtebarnsfonden

    Hjärtebarnsfonden arbetar för att barn som har fötts med hjärtfel ska få ett bra liv. De hjälper familjer och de arbetar för att vården ska bli ännu bättre för barn med hjärtfel.

    www.hjartebarnsfonden.se/