Hjärtat är den muskel som pumpar blodet genom lungorna och kroppen. Hjärtat är ungefär lika stort som en knuten hand.

Hjärtat är indelat i fyra olika rum. Rummen kallas för förmak och kammare och det finns två av varje. Mellan hjärtats olika rum och på vägen ut till lungorna och till kroppen finns dörrar som kallas för klaffar. Klaffarna styr blodet åt rätt håll.

Det blod som kroppen har använt kommer in i hjärtats högra förmak. Blodet åker vidare till höger kammare och pumpas sen till lungorna där det fylls på med syre och blir rent. Det syrerika blodet åker tillbaka till hjärtats vänstra förmak och sen vidare till vänster kammare. Från vänster kammare pumpas det syrerika blodet vidare ut i kroppens olika blodkärl. När blodet lämnat ifrån sig allt syre ute i kroppen återvänder det till hjärtat för att börja ett nytt varv.

Hjärtsvikt kan bero på flera olika saker. Om man har ett medfött hjärtfel kan det komma för mycket blod till hjärtat. Då kan man få hjärtsvikt. Det finns också sjukdomar som kan göra att själva hjärtmuskeln blir trött och svag. Då kan man också få hjärtsvikt.

Hjärtsvikt märks genom att man blir trött och flåsig när man anstränger sig. Det finns flera olika mediciner för att behandla hjärtsvikt.

Frågor och svar

Hjärtat

Lär dig ännu mer

  • Hjärtebarnsfonden

    Hjärtebarnsfonden

    Hjärtebarnsfonden arbetar för att barn som har fötts med hjärtfel ska få ett bra liv. De hjälper familjer och de arbetar för att vården ska bli ännu bättre för barn med hjärtfel.

    www.hjartebarnsfonden.se/