I Sverige finns en lag om att webbsidor som utgår från offentlig service, till exempel hälso- och sjukvård, ska vara tillgängliga för alla. Det betyder att alla ska kunna besöka webbsidor, även personer med funktionsnedsättning som kan behöva använda olika hjälpmedel för att kunna ta del av innehållet. Lagen heter lag om tillgänglighet till digital offentlig service.

MediPrep är framtagen för att vara en webbplats som är öppen och tillgänglig för alla. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. För att vara säkra på att MediPrep uppfyller kraven för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har hela webbplatsen kontrollerats enligt riktlinjer för tillgänglighetsanpassning (WCAG 2.1.) Dessa riktlinjer finns i olika nivåer och MediPrep strävar efter att uppnå den så kallade AA-nivån. 

Här kan du läsa mer om hur MediPrep uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service samt de delar av webbplatsen där brister finns. 

Brister i tillgänglighet på MediPrep

Begriplighet

MediPrep består av två olika delar riktade till barn och ungdomar respektive vuxna. MediPreps del för vuxna består av text- och bildbaserad information medan delen för barn och ungdomar är mer lekfull och interaktiv. 

Allt innehåll som är riktat till barn och ungdomar på MediPrep är utformat med ett pedagogiskt perspektiv för att stimulera barns lärande genom utforskande lek och kreativitet, igenkänning och återkoppling av det som lärts. Detta sätt att förmedla information till barn och ungdomar kan eventuellt upplevas som ostrukturerat men är väl grundat i både pedagogisk och medicinsk forskning om barns lärande på webben.

Äldre webbläsare

För att MediPrep ska fungera så bra som möjligt behövs en modern webbläsare med stöd för nya webbtekniker. Delar av MediPrep blir otillgängliga och fungerar inte som de ska om en äldre webbläsare används eller om JavaScript är inaktiverat i webbläsaren. JavaScript är kod som ansvarar för funktionalitet på webbplatsen, och behövs bland annat för att visa filmer och öppna menyer. Detta gäller hela webbplatsen, men speciellt ”Min egen operationssal” och spel och lek på sidan Lek och lär.

Kontrast

För att text och annat ska synas bra behöver det vara stora skillnader i färg, till exempel mörk text mot ljus bakgrund. Det kallas kontrast. Eftersom innehållet på MediPrep i första hand är riktat till barn och ungdomar används olika färger för att skapa ett tilltalande utseende. Vissa delar på MediPrep uppfyller därför inte kraven på tillgänglighet gällande kontrast. 

Tangentbordsstyrning

Personer som inte kan använda mus eller liknande kan istället navigera med hjälp av tangentbordet. Här beskrivs de brister på MediPrep som berör dig som navigerar med tangentbordet.

  • Beroende på vilken webbläsare du använder kan tabb- och tangentbordsstyrningens beteende fungera olika bra på MediPrep. 
  • Navigation med hjälp av pilknappar kan fungera sämre i vissa webbläsare.
  • Vissa spel på MediPrep baseras på färdigköpta spelmoduler. Eftersom några av dessa spel styrs och matas in med hjälp av en mus eller med touchfunktion kan de inte användas med tangentbordsstyrning. 
  • Vissa delar på webbplatsen, exempelvis YouTube-spelaren och SoundCloud-spelaren, kan ha en otydlig fokusmarkering när du förflyttar dig med hjälp av tangentbordet. 
  • Spelet ”Ordsök” är ett mus- och touchbaserat spel som kräver en så kallad dra- och släppfunktion, vilket kan vara svårt att hantera för dig som har motoriska nedsättningar. Rutan med bokstäver saknar också tabbmöjlighet och kan därför inte nås via tangentbordet.
  • Korsordens spelfält och frågeurval saknar tabbmöjlighet och fokus och kan därför inte nås via tangentbordsstyrning.
  • ”Måla och pyssla” är en rit- och målarapplikation som är fullständigt mus- eller touchbaserad. “Måla och pyssla” kan därför inte användas med tangentbord.
  • MediPreps podcast använder en inbäddad spelare från SoundCloud. Beroende på din webbläsare kan det vara svårt att spela upp eller pausa uppspelningen med tangentbordsstyrning.

Rörliga bilder

På flera ställen på MediPrep används rörliga bilder (animationer) för att förbättra användarupplevelsen. Dessa kan enkelt stängas av eller slås på under rubriken inställningar. Här beskrivs de brister på MediPrep som berör rörliga bilder:

  • Om du har valt att minska rörelse (reduce motion) i ditt eget operativsystem stängs rörelser av automatiskt. Vissa rörliga bilder går inte att stänga av trots ett sådant val. Dessa rörelser är dock mycket långsamma och håller sig under 3 växlingar per sekund.
  • På vissa ställen på MediPrep finns det pilknappar eller prickar som kan användas för att bläddra bland innehåll i sidled. Innehållet sveps till höger och vänster med en rörelse som inte går att stänga av. Rörelsen sker inte automatiskt, utan först när du trycker på knapparna eller prickarna.

Syntolkning och undertexter

Vissa filmer på MediPrep finns bara med svenskt tal, och medan vissa av dessa filmer har både svenska och engelska undertexter saknas det på andra. Syntolkning erbjuds på vissa svenska filmer men saknas på engelska.

Om du har synpunkter på MediPreps tillgänglighet 

Kontakta oss via e-post om du upptäcker ytterligare brister i tillgängligheten på MediPrep. Vi kommer att försöka göra vad vi kan för att åtgärda problemen för att du som besökare ska kunna ta del av webbplatsens innehåll.