Hjärtfel kan vara mycket olika. En del kanske inte ens märks medan andra gör att man mår dåligt och kan behöva opereras en eller flera gånger. Hjärtfel kan också göra att man måste äta mediciner regelbundet eller besöka sjukhuset ofta för att genomgå olika undersökningar och behandlingar.

När man har ett medfött hjärtfel får man gå på kontroller av hjärtat. Då undersöker en doktor hjärtat och lungorna. Doktorn känner på pulsen och på magen. Man kontrollerar också blodtrycket och mäter hur mycket syre som finns i kroppen. Man tar ett EKG och gör ett ultraljud. Ibland behöver man även testa hur kroppen reagerar när man anstränger sig. Då får man cykla på en träningscykel som står stilla samtidigt som man kollar hur hjärtat jobbar.

Frågor och svar

Hjärtat

Lär dig ännu mer

  • Hjärtebarnsfonden

    Hjärtebarnsfonden

    Hjärtebarnsfonden arbetar för att barn som har fötts med hjärtfel ska få ett bra liv. De hjälper familjer och de arbetar för att vården ska bli ännu bättre för barn med hjärtfel.

    www.hjartebarnsfonden.se/