Hjärtat är den muskel som pumpar blodet genom lungorna och kroppen. Hjärtat är ungefär lika stort som en knuten hand.

Hjärtat är indelat i fyra olika rum. Rummen kallas för förmak och kammare och det finns två av varje. Mellan hjärtats olika rum och på vägen ut till lungorna och till kroppen finns dörrar som kallas för klaffar. Klaffarna styr blodet åt rätt håll.

Det blod som kroppen har använt kommer in i hjärtats högra förmak. Blodet åker vidare till höger kammare och pumpas sen till lungorna där det fylls på med syre och blir rent. Det rena blodet åker tillbaka till hjärtats vänstra förmak och sen vidare till vänster kammare. Från vänster kammare pumpas det rena blodet vidare ut i kroppens olika blodkärl. När blodet lämnat ifrån sig allt syre ute i kroppen återvänder det till hjärtat för att börja ett nytt varv.

Att födas med ett hål i väggen mellan hjärtats två kammare kallas för kammarseptumdefekt. På engelska heter det Ventricular Septal Defect och förkortas därför VSD. Hålet kan vara olika stort. Är hålet litet kanske det inte ens märks. Då kan hålet gå ihop av sig självt. Om hålet är stort pumpas för mycket blod över från vänster till höger kammare. Då blir det för mycket blod som åker till lungorna. Det gör att man kan man bli trött och andfådd. Man kan behöva äta medicin och opereras. Under operationen får du sova gott med hjälp av narkos och kommer inte att känna något alls.

När man har ett medfött hjärtfel får man gå på kontroller av hjärtat. Då undersöker en doktor hjärtat och lungorna. Doktorn känner på pulsen och på magen. Man kontrollerar också blodtrycket och mäter hur mycket syre som finns i kroppen. Man tar ett EKG och gör ett ultraljud. Ibland behöver man även testa hur kroppen reagerar när man anstränger sig. Då får man cykla på en träningscykel som står stilla samtidigt som man kollar hur hjärtat jobbar.

Frågor och svar

Hjärtat

Lär dig ännu mer

 • Hjärtebarnsfonden

  Hjärtebarnsfonden

  Hjärtebarnsfonden arbetar för att barn som har fötts med hjärtfel ska få ett bra liv. De hjälper familjer och de arbetar för att vården ska bli ännu bättre för barn med hjärtfel.

  www.hjartebarnsfonden.se/

 • Narkoswebben

  Narkoswebben

  Narkoswebben är en webbplats där barn, ungdomar och närstående kan lära sig mer om hur det är att vara på sjukhus och vad som händer före, under och efter narkos och operation.

  www.narkoswebben.se/