Många blåsljud beror på att blodet passerar i hjärtat och är helt normala. Andra blåsljud kan till exempel bero på att man har ett litet hål mellan hjärtats kammare. För att höra blåsljudet använder doktorn ett stetoskop. Stetoskopet fungerar nästan som ett par hörlurar. Då kan man höra hur man andas och när dörrarna mellan hjärtats rum öppnas och stängs.

Frågor och svar

Hjärtat

Lär dig ännu mer

  • Hjärtebarnsfonden

    Hjärtebarnsfonden

    Hjärtebarnsfonden arbetar för att barn som har fötts med hjärtfel ska få ett bra liv. De hjälper familjer och de arbetar för att vården ska bli ännu bättre för barn med hjärtfel.

    www.hjartebarnsfonden.se/