Om blodkärlet inte stängs kan det ibland komma för mycket blod till lungorna. Barnet kan då få snabb andning och bli trött. Blodkärlet som är öppet kan då behöva stängas.

Frågor och svar

Hjärtat

Lär dig ännu mer

  • Hjärtebarnsfonden

    Hjärtebarnsfonden

    Hjärtebarnsfonden arbetar för att barn som har fötts med hjärtfel ska få ett bra liv. De hjälper familjer och de arbetar för att vården ska bli ännu bättre för barn med hjärtfel.

    www.hjartebarnsfonden.se/