Välkommen till MediPrep

Här kan barn, ungdomar och närstående förbereda sig inför mötet med hälso- och sjukvården.

Mötet med hälso- och sjukvården är en stor och många gånger stressfylld upplevelse för barn och ungdomar. De tvingas möta en ny och främmande omgivning, nya människor och rutiner. Det kan bli aktuellt med undersökningar, provtagningar, behandlingar och kanske också med narkos och operation. Detta är händelser och erfarenheter som de flesta kommer att bära med sig resten av livet och som felaktigt hanterade såväl riskerar att komplicera vård och behandling som påverka barnen fysiskt och psykiskt både på kort och lång sikt.

Som närstående är du den som känner ditt barn bäst. Du är både en betydelsefull länk mellan barnet och oss som arbetar inom hälso- och sjukvården och ett viktigt stöd för ditt barn. För att du ska kunna hjälpa och stödja ditt barn är det dock viktigt att du själv känner dig välinformerad och trygg med situationen. Därför bör också du förbereda dig noga.

Låt oss veta om du eller ditt barn känner stark oro inför det som väntar eller om något annat bekymrar er. Vi finns här för att svara på frågor och hjälpa er.