De här diagnoserna brukar ibland samlas i en grupp. Då kallas de för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ibland förkortar man det och säger NPF.

 • Neuro betyder att det har med hjärnan och hjärnans signaler att göra
 • Psykiatrisk betyder att det har att göra med hur man känner och upplever
 • Funktionsnedsättning betyder att det inte är en sjukdom. Men att det kan vara jobbigare att fungera i vissa situationer.

Frågor och svar

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Det finns ytterligare 1 fråga och svar om Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Lär dig ännu mer

 • Autism Sverige

  Autism Sverige

  Autism Sverige arbetar för att att alla som har autismspektrumtillstånd ska kunna leva ett bra liv. Det betyder till exempel att man ska få den hjälp man behöver. Och att man ska bli bemött med respekt. Förbundet arbetar också för att personer med autismspektrumtillstånd ska få kontakt med varann.

  www.autism.se/

 • Attention

  Attention

  Attention arbetar för att alla som har adhd, autismspektrumtillstånd, språkstörning eller Tourettes syndrom ska kunna leva ett bra liv. Det betyder till exempel att man ska få den hjälp man behöver. Och att man ska bli bemött med respekt.

  attention.se/