Förut fanns många olika namn på autism som Aspergers syndrom, atypisk autism och autistiskt syndrom. Sedan märkte man att det var jättesvårt att säga vad som egentligen skiljde dem åt. De var mer lika än olika. Därför blev det bara onödigt med olika namn. Numera säger man istället autismspektrumtillstånd.

 • autism betyder ett annorlunda sätt att vara social tillsammans med andra.
 • spektrum är som regnbågen. Den har färger utan skarpa gränser. På samma sätt finns olika sorters autism utan skarpa gränser mellan sig.
 • tillstånd betyder att det inte är en sjukdom utan ett sätt att vara. Det är en del av personligheten.

Alla som har autismspektrumtillstånd har på något sätt svårt att lista ut vad andra tänker och känner. Många tycker att det är krångligt att se på en person om den är arg, glad eller ledsen. Det är också extra svårt att samtala och vara social med andra. En del tycker att det är svårt att veta hur man ska börja prata med någon utan att avbryta eller hur länge man ska ha ögonkontakt. De flesta vill vara med kompisar men det kan ta mycket energi så att man blir väldigt trött. Vad man tycker är svårast är olika för olika personer.

Det är också vanligt att personer med autismspektrumtillstånd upplever ett annat sätt än de flesta andra. Man kan känna till exempel smärta, lukter, smaker eller ljud starkare eller svagare än vad andra gör. Vissa har något specialintresse som de har läst på jättemycket om. Det kan vara en stor fördel att kunna mycket om en eller flera saker.

För att få veta om du har autismspektrumtillstånd behöver du göra en utredning. För att få göra en sådan måste du ha haft svårigheter varje dag och under lång tid. Och de ska märkas på flera platser och i flera olika situationer. Till exempel både i skolan och hemma.

I en utredning får du träffa flera personer som till exempel en läkare och en psykolog. De intervjuar dig och dina föräldrar om hur ditt liv fungerar. Ni kan även få svarar på frågor i en enkät. Utredningen kan gå till på lite olika sätt på olika ställen i Sverige.

Du behöver inte ta medicin för att du har autismspektrumtillstånd. Men du kan få hjälp på andra sätt med det som är svårt i livet. Du kan till exempel få stöd i skolan. Ibland kan det kännas svårt att fungera på ett annorlunda sätt jämfört med andra. Då kan man få svårt att sova, bli väldigt ledsen och känna ångest. I så fall kan man få stöd, och ibland medicin, för det.

Lär dig ännu mer

 • Autism Sverige

  Autism Sverige

  Autism Sverige arbetar för att att alla som har autismspektrumtillstånd ska kunna leva ett bra liv. Det betyder till exempel att man ska få den hjälp man behöver. Och att man ska bli bemött med respekt. Förbundet arbetar också för att personer med autismspektrumtillstånd ska få kontakt med varann.

  www.autism.se/

 • Attention

  Attention

  Attention arbetar för att alla som har adhd, autismspektrumtillstånd, språkstörning eller Tourettes syndrom ska kunna leva ett bra liv. Det betyder till exempel att man ska få den hjälp man behöver. Och att man ska bli bemött med respekt.

  attention.se/