Språkstörning kan betyda att man har svårt att förstå vad andra säger. För en del är det som att vissa ord liksom försvinner så att man missar information. Det kan också vara jobbigt att hänga med när flera personer pratar samtidigt eller byter ämne. Många tycker att det är svårt att komma ihåg nya ord, vad någon har sagt eller vad man har läst.

En del med språkstörning har svårt att prata så att andra förstår. Det kan vara besvärligt att uttala orden rätt. Eller att få dem i rätt ordning i en mening. En del får inte fram orden snabbt och behöver därför längre tid på sig för att prata.

Språkstörning har inget med intelligensen att göra. Man är lika smart som andra. Språkstörning brukar märkas mest när man är barn.

För att få veta om du har språkstörning behöver du göra en utredning. Den som gör utredningen kallas för logoped och är expert på språk. Under utredningen får du svara på frågor om vad som är lätt, och vad som är svårt för dig. Du får också göra lite olika test.

Du behöver inte ta medicin för att du har språkstörning. Men det går att träna på det som är krångligt och då brukar det bli bättre. Du kan få hjälp av en logoped eller någon annan som kan mycket om språkstörning.

Frågor och svar

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Det finns ytterligare 1 fråga och svar om Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Lär dig ännu mer

 • Autism Sverige

  Autism Sverige

  Autism Sverige arbetar för att att alla som har autismspektrumtillstånd ska kunna leva ett bra liv. Det betyder till exempel att man ska få den hjälp man behöver. Och att man ska bli bemött med respekt. Förbundet arbetar också för att personer med autismspektrumtillstånd ska få kontakt med varann.

  www.autism.se/

 • Attention

  Attention

  Attention arbetar för att alla som har adhd, autismspektrumtillstånd, språkstörning eller Tourettes syndrom ska kunna leva ett bra liv. Det betyder till exempel att man ska få den hjälp man behöver. Och att man ska bli bemött med respekt.

  attention.se/