Adhd gör det svårt att koncentrera sig. Det kan vara extra svårt att koncentrera sig på uppgifter som man tycker är tråkiga. Men många med adhd kan också bli superkoncentrerade när de får göra något som är jättekul!

Adhd betyder att man ofta är väldigt aktiv. Man kan känna sig rastlös och ha svårt att sitta stilla. Fast ibland kan man också känna sig helt slut och nästan inte orka röra sig alls. Även tankarna kan vara väldigt aktiva och snabba. Ibland går det så snabbt att det känns rörigt i huvudet.

Den som har adhd kan vara impulsiv. Det betyder att man gör och säger saker utan att hinna tänka efter. Impulsiviteten kan också märkas genom att känslorna blir starka och ändras snabbt.

Vissa tycker att det är svårt att komma igång med saker. Eller så kan det vara tungt att orka avsluta en uppgift. Det är vanligt att man glömmer, tappar bort saker och missar tider.

Det finns olika sorters adhd. En del har framför allt svårt med koncentrationen. Då brukar man till exempel kalla den sortens adhd för add.

  • Ad står för ”attention deficit”. På svenska betyder det uppmärksamhetsstörning.
  • hd står för ”hyperacitvity disorder” som betyder hyperaktivitetsstörning.
  • Vid add har man tagit bort bokstaven ”h” som står för hyperaktivitet.

För att få veta om du har adhd behöver du göra en utredning. För att få göra en sådan måste du ha haft svårigheter lång tid. Och de ska märkas på flera platser och i flera olika situationer. Till exempel både i skolan och hemma.

I en utredning får du träffa flera personer. Det kan till exempel vara en läkare och en psykolog. De intervjuar dig och dina föräldrar om hur ditt liv fungerar. Ni kan även få svarar på frågor i en enkät. Utredningen kan gå till på lite olika sätt på olika ställen i Sverige.

Olika personer med adhd kan ha olika svårigheter. Det som är lätt för någon kan vara svårt för någon annan. Men det går alltid att få hjälp. Det kan handla om att få stöd i skolan. En del personer kan också vara hjälpta av medicin som gör det lättare att koncentrera sig, minskar rastlöshet och impulsiviteten.

Lär dig ännu mer

  • Attention

    Attention

    Attention arbetar för att alla som har adhd, autismspektrumtillstånd, språkstörning eller Tourettes syndrom ska kunna leva ett bra liv. Det betyder till exempel att man ska få den hjälp man behöver. Och att man ska bli bemött med respekt.

    attention.se/