Astma betyder att man ibland har svårt att få luft. Det kan kännas ungefär som att hålla för näsan och försöka andas genom ett sugrör. Vid astma kan det pipa och väsa i luftrören och man kan behöva andas väldigt snabbt. Om man har astma är det vanligt att få hosta när man anstränger sig. Och när man blir förkyld kan det ta väldigt lång tid innan förkylningshostan går över.

När man andas drar man ner luft i lungorna. Luften åker genom något som kallas luftrör. Luftrör har muskler utanpå och slemhinnor inuti. När man får astma händer två saker. Musklerna runt luftrören drar ihop sig. Och slemhinnorna inuti luftrören blir svullna. Då blir det trångt och luften får svårare att komma fram.

Både barn och vuxna kan få astma. I bland kan astma bero på allergi. Det kallas för allergisk astma. Då kan man till exempel reagera på pollen, kvalster, mat och pälsdjur. Man kan också få astma utan att vara allergisk. Då kan man få svårt att andas av till exempel parfym, rök, damm och avgaser i luften. En del får också astma av ansträngning, kyla, fukt, stress, starka känslor eller förkylningar.

För att få veta om du har astma behöver du göra en eller flera undersökningar. Till exempel spirometri. Den undersökningen mäter hur mycket luft du kan blåsa ut och hur snabbt du kan blåsa. En annan undersökning heter NO-mätning. Den mäter hur mycket koldioxid det finns i luften som du andas ut. Svaret visar om du har en inflammation i luftrören.

För att få veta hur du andas över längre tid kan du få göra något som heter PEF-mätning. Det betyder att du får med dig en grej hem som du blåser i varje dag. Då kan man se hur andningen funkar under ett par veckor. För att veta om du har allergisk astma kan du behöva lämna ett blodprov och göra ett pricktest. Ett pricktest betyder att du får några droppar på huden. Varje droppe innehåller ett ämne som du kan vara allergisk mot. Om det blir en kliande prick där droppen har varit, så är du allergisk mot det ämnet.

Astma kan bli bättre av sig själv. Många barn märker att astman blir bättre ju äldre de blir.

Det finns många mediciner mot astma. En del är luftrörsvidgande. De gör så att det snabbt blir lättare att andas. Andra mediciner gör att inflammationen i luftrören blir mindre. Ofta behöver man ta flera mediciner som hjälper på olika sätt. De flesta mediciner andas man in. Ibland kan man också behöva ta tabletter och sprutor. Det är viktigt att ta medicinerna precis som doktorn har sagt, även när allt känns bra. Annars kan man må väldigt dåligt om man får ett astmaanfall eller blir förkyld.

Snabba frågor - Snabba svar

Frågor och svar

Astma

Det finns ytterligare 13 frågor och svar om Astma

Lär dig ännu mer

  • Unga Allergiker

    Unga Allergiker

    Unga Allergiker arbetar för att alla med astma och allergi ska kunna leva ett bra liv. Det betyder till exempel att kunna gå i skolan, gå på aktiviteter och delta i samhället. Utan att behöva drabbas av allergiska besvär.

    www.ungaallergiker.se/