Åksjuka brukar börja med att man blir trött och gäspar. Sedan brukar man bli kallsvettig, må illa och kräkas.

Man tror att åksjuka beror på att hjärnan blir lite förvirrad. Kroppen berättar för hjärnan att man sitter stilla medan synen och balansen säger till hjärnan att det rör sig. Området i hjärnan som kontrollerar balansen ligger väldigt kräkområdet. Det är därför man mår illa och kräks när man är åksjuk. Åksjuka är vanligast innan man har fyllt tio år. Sedan växer åksjuka oftast bort. Om man befinner sig på en båt brukar sjösjuka gå över efter två till tre dagar. Det beror på att hjärnan blir mindre förvirrad och börjar förstå vad som händer.

Om du har lätt att bli åksjuk är de bra att tänka igenom resan redan innan du åker. Tänk på att åksjuka oftast blir värre av att läsa eller kolla på mobilen. Försök att vara utvilad och ät inte en brakmiddag precis innan resan. Under resan är det sen bra att du äter lite i taget och ofta. Frisk luft är också bra, så låt det fläkta lite från fönstret. Pauser med frisk luft och bensträckare brukar också hjälpa, precis som olika mediciner mot åksjuka som finns på apoteket. Kom ihåg att de flesta medicinerna mot åksjuka ska tas innan du blir åksjuk för att fungera bäst. Kom också ihåg att ladda med en kräkpåsar, papper och våtservetter.

Frågor och svar

Åksjuka