Storkbett kan finnas var som helst på kroppen men det är vanligast i nacken eller i ansiktet. Fläckarna kan se ut på olika sätt och vara olika stora. Det flesta storkbett försvinner av sig själva. En del försvinner på ett år. Andra kan vara kvar längre tid. Storkbett är inte farliga.