Öppningen kan se olika ut och finnas på olika ställen i ansiktet. Om öppningen finns i läppen heter det läppspalt. En läppspalt kan finnas på ena sidan av läppen eller på båda sidorna. Om öppningen finns i både läppen och käken heter det läpp- och käkspalt. Då kan det vara helt öppet, som ett hål, mellan läppen och näsan. Om öppningen finns i gommen heter det gomspalt. Då syns öppningen inte utanpå. Man måste titta in i munnen för att se hålet uppe i gommen. En del barn föds med bara en läppspalt, en läpp-och käkspalt eller en gomspalt. Andra kan ha flera sorters spalter samtidigt.

När en mamma väntar barn får hon göra olika kontroller för att se att barnet mår bra och växer som det ska. En av kontrollerna heter ultraljud. När man gör ett ultraljud på mamman kan man se om barnet har en läppspalt eller en käkspalt. Gomspalter kan däremot vara svåra att se på ultraljud. Men alla nyfödda barn blir undersökta på BB av en doktor. Då ser doktorn om barnet har en gomspalt.

Ett barn som föds med läppspalt, läpp- och käkspalt eller gomspalt kan ha svårt att äta. Det kan också vara svårt att prata tydligt. Och en del har svårt att höra. Att det kan bli svårt att höra beror på att örat hänger ihop med näsan. Luften ska nämligen åka genom munnen, näsan, halsen och faktiskt också upp till öronen. Men om man har gomspalt så funkar inte det här så bra. Då åker luften inte till örat och det kan bli vätska där som hindrar ljudet från att komma fram.

Om du är född med läppspalt, läpp- och käkspalt eller gomspalt behöver du göra flera operationer. Under operationerna lagar doktorn spalten. Sedan blir det lättare att äta, prata och höra bra. Och hålet i läppen syns bara som ett ärr. Om du har en läppspalt eller gomspalt blir du opererad innan du fyller ett år. Om du också har en käkspalt behöver du vänta längre. Då blir du opererad när du är mellan åtta och tolv år. Under operationerna får du sova gott och känner inget alls.

Du kan också behöva träna för att kunna prata så bra som möjligt. Sådan hjälp kan du få av en logoped. En logoped är expert på rösten och på att prata. Du kan också behöva hjälp att fixa till tänderna om de har hamnat lite snett. Till exempel kan du få tandställning. Det kallas för tandreglering. Då får du träffa en specialisttandläkare.

Om du tycker att det känns jobbigt att ditt utseende eller ditt tal är annorlunda på grund av att du föddes med en läppspalt, käkspalt eller gomspalt, kan du få hjälp av en psykolog.

Lär dig ännu mer

  • Narkoswebben

    Narkoswebben

    Narkoswebben är en webbplats där barn, ungdomar och närstående kan lära sig mer om hur det är att vara på sjukhus och vad som händer före, under och efter narkos och operation.

    www.narkoswebben.se/