Om en vuxen är med dig har även hen rätt till tolk. För även om du kanske inte behöver tolk så kan ju den vuxne som är med dig behöva det. Du ska inte behöva tolka och förklara för den som följer med dig, vad sjukvårdspersonalen säger. Kom ihåg att säga till om det behövs en tolk när du bokar ditt vårdbesök.

Om du behöver ha med dig en assistent eller en ledsagare när du besöker vården så får du självklart ha det. Men, kom ihåg att det är du själv som måste se till att din assistent eller ledsagare kan följa med till ditt besök. Det är inget som vården fixar.

Frågor och svar

Mina rättigheter i vården

Det finns ytterligare 12 frågor och svar om Mina rättigheter i vården

Lär dig ännu mer

  • NOBAB

    NOBAB

    NOBAB arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso - och sjukvården.

    www.nobab.se/