Däremot får personalen berätta för andra i vården, så att de kan hjälpa dig. De personerna har också tystnadsplikt. Men, personalen får alltså inte säga ett pip till någon annan! Det här med att det är hemligt är faktiskt något du kan lita på. Därför är det viktigt att du berättar precis vad du behöver hjälp med. Inget är skämmigt. Det kan dessutom vara viktigt för personalen du träffar för att de ska förstå hur de ska kunna hjälpa dig på bästa sätt. Även saker som du kanske tror inte spelar någon roll kan vara superviktiga för att personalen ska kunna lägga pusslet om just dig och hur du mår. Den du pratar med kan förklara mer om tystnadsplikt. Du kan också fråga innan du berättar något.

Om du är under 18 år kommer vården väldigt ofta att vilja blanda in dina föräldrar. Din förälder eller den vuxna som har ansvar för dig behöver oftast få veta hur du har det för att kunna hjälpa dig. Det är bra om du och vårdpersonalen kommer överens om vem som ska berätta för din förälder. Om du inte vill att dina föräldrar ska få veta allt – eller något – så får du förklara varför. Personalen får inte berätta om ditt besök för dina föräldrar om det skulle göra att något blir värre för dig. Du har också rätt att få råd om din hälsa utan att vårdpersonalen berättar om det för din förälder. Det kan till exempel handla om sex och preventivmedel, om att sluta röka, vajpa eller snusa.

Du har också rätt att träffa vårdpersonalen ensam, och ibland kanske vårdpersonalen ber om att får träffa dig själv. Du bestämmer då om du vill göra det. Det gäller även när en förälder eller annan vuxen är med dig vid besöket. Då kan den vuxna gå ut en stund.

Frågor och svar

Mina rättigheter i vården

Det finns ytterligare 12 frågor och svar om Mina rättigheter i vården

Lär dig ännu mer

  • NOBAB

    NOBAB

    NOBAB arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso - och sjukvården.

    www.nobab.se/