Den som har tinnitus hör ljud hela tiden. Det kan vara olika typer av ljud och de kan höras olika starkt. Ljuden kan också vara olika för samma person beroende på var man befinner sig. Vissa personer som har tinnitus hör bara ett svagt bakgrundsljud. För andra låter det som att de är i närheten av en siren som tjuter trots att de befinner sig på en helt tyst plats. Tinnitus kan göra att det blir svårt att sova och att det blir koncentrera sig.

Tinnitus är inte en egen sjukdom utan ett symptom. Man kan få tinnitus om man befunnit sig i en miljö med högt ljud som skadat öronen, till exempel en konsert. Man kan också få tinnitus av andra anledningar som stress, sjukdomar i öronen och vissa läkemedel. Man kan också få tinnitus utan att man hittar någon orsak.

Det finns inget speciellt inget prov eller röntgen som kan säga att du har tinnitus. Om du söker sjukvård kommer man istället att försöka hjälpa dig genom att ta reda på orsaken till varför du har fått tinnitus. Du kommer att få svara på frågor om hur ofta du har tinnitus, hur ljudet låter för dig och hur du påverkas av det. Du kommer också att få göra en hörselundersökning. Ibland kan du behöva få hjälp hos en specialklinik.

Det går inte alltid att få bort tinnitus men det finns behandlingar som göra att din tinnitus blir mindre jobbig att leva med. Många som har tinnitus har hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) för att lära sig att acceptera hantera ljuden. Det kan också vara bra att träffa andra som har tinnitus. De flesta som har tinnitus blir bättre efter att de har fått behandling.