ในห้องพักฟื้น

เมื่อสิ้นสุดการผ่าตัด บุตรของท่านจะถูกนำไปที่ห้องพักฟื้น ท่านจะได้รับการติดต่อเมื่อถึงเวลาที่ท่านต้องไปที่นั่น ดังนั้นกรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ในห้องรอหรือบริเวณใกล้เคียง

ห้องพักฟื้นมักจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีผู้ป่วยหลายคนและหลายวัยที่กำลังได้รับการดูแล การรับประทานและการดื่มในห้องพักฟื้นเป็นข้อห้ามที่เคร่งครัดในห้องพักฟื้นเนื่องจากอาจเป็นการรบกวนทั้งบุตรของท่านและผู้ป่วยคนอื่น ๆ ที่เพิ่งได้รับการผ่าตัด

โทรศัพท์มือถือสามารถเปิดในโหมดเงียบได้ ท่านสามารถส่งข้อความได้ แต่หากท่านต้องการโทรศัพท์ กรุณาออกไปข้างนอกห้องพักฟื้น

เด็กและเยาวชนบางคนรู้สึกอึดอัดและต้องการการทำให้รู้สึกสบาย แต่เด็กส่วนใหญ่จะรู้สึกเหนื่อยและสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาคือการให้ตื่นขึ้นมาเอง ผู้ป่วยทุกคนจะได้รับออกซิเจนที่ไหลอยู่ด้านหน้าของใบหน้า มีการเฝ้าติดตามการหายใจ ชีพจรและระดับออกซิเจนอย่างระมัดระวัง เมื่อบุตรของท่านมีท่านสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่จะออกจากห้องพักฟื้น ท่านสามารถกลับไปที่หอผู้ป่วยหรือกลับบ้านได้