ยินดีต้อนรับสู่ Anesthesia Web

ณ ที่แห่งนี้ เด็กๆ ทุกกลุ่มอายุ และระดับสติปัญญาสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกายเรียนรู้เรื่องการเข้าโรงพยาบาลและเรียนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนระหว่างและหลังการดมยาสลบและการผ่าตัดตัวคุณในฐานะผู้ปกครองยังสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าโรงพยาบาลของบุตรของคุณได้เช่นกัน

เด็กและเยาวชนอาจพบว่าการมารับการดูแลสุขภาพและขั้นตอนการดูแลสุขภาพนั้นน่าหนักใจและเต็มไปด้วยความเครียด เด็กและเยาวชนเหล่านี้อาจต้องเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ อาจต้องพบปะผู้คนใหม่ ๆ และเผชิญกับกิจวัตรใหม่ ๆ พวกเขาอาจได้รับการตรวจ ให้ตัวอย่างสำหรับการทดสอบได้รับการรักษาและอาจมีการผ่าตัดโดยมีการใช้ยาระงับความรู้สึก เหตุการณ์และประสบการณ์ดังกล่าวมักจะถูกจดจำไม่ว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีหรือไม่ก็ตาม หรือยิ่งกว่านั้นหากปัญหาหรือความยุ่งยากเกิดขึ้นหรือหากการรักษามีความซับซ้อน สิ่งนี้สามารถมีผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดังนั้นจึงมีความพยายามทุกวิถีทางในการลดผลกระทบเหล่านี้

การเตรียมตัวที่เหมาะสมช่วยลดความเครียดและความกังวลในเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องทางการแพทย์ การทำเช่นนี้ทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ ง่ายขึ้นและลดผลกระทบในเชิงลบในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งช่วยในการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นและรับมือกับการดูแลรักษาทางการแพทย์ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถประมวลผลและทำความเข้าใจกับสิ่งที่พวกเขาได้ยินอ่านมองเห็นและมีประสบการณ์ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่เด็กและเยาวชนจะได้รับโอกาสซ้ำๆในการเตรียมตัวในลักษณะต่างๆ

ในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครองท่านรู้จักบุตรของท่านดีที่สุดท่านเป็นการเชื่อมโยงที่สำคัญที่สุดระหว่างบุตรของท่านและพวกเราที่ทำงานในโรงพยาบาลท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือบุตรของท่านได้อย่างแท้จริงการที่ท่านรู้สึกว่าได้รับทราบข้อมูลเป็นอย่างดีและมีความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นขอให้เราช่วยท่านในการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจให้ดีขึ้น

นอกจากนี้กรุณาแจ้งให้เราทราบหากท่านหรือบุตรของท่านมีความกังวลเป็นอย่างมากกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือหากท่านมีข้อกังวลอื่น ๆ เราอยู่ที่นี่เพื่อตอบคำถามของท่านและช่วยเหลือท่าน