เด็ก (6 - 12 ปี)

เมื่อเด็ก ๆ ถึงวัยเข้าโรงเรียน เด็ก ๆ จะเริ่มที่จะสามารถเล่าจินตนาการและความเป็นจริงโดยแยกออกจากกันได้ เด็ก ๆ จะแบ่งร่างกายออกเป็นลำตัว แขน ขาและอวัยวะภายใน พวกเขาสามารถบอกความแตกต่างระหว่างสิ่งต่าง ๆ ว่าสิ่งต่าง ๆ นั้นสร้างขึ้นมาได้อย่างไรและทำงานอย่างไร

ในวัยนี้ เด็กรู้ว่าท่านสามารถป่วยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภายในและไม่ได้มาจากแรงจากภายนอก ตอนนี้ความเจ็บป่วยไม่ได้ถูกมองว่าเกิดจากเวทมนตร์หรือเป็นการลงโทษ แต่อาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การคิดเกี่ยวกับเวทย์มนตร์สามารถเกิดขึ้นได้จนถึงวัยรุ่นในช่วงที่มีความเครียด เด็กมีความตระหนักในร่างกายของตัวเองมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เด็กอาจคิดว่าการรักษาเป็นอันตรายหรือกลัวว่าร่างกายของพวกเขากำลังจะเปลี่ยนไป ซึ่งเหมือนกับเด็กเล็ก ๆ ที่พูดว่าส่วนใดของร่างกายจะได้รับการรักษาและส่วนไหนจะไม่เกี่ยวข้อง

เด็กในวัยนี้อาจกลัวอุปกรณ์ที่พวกเขาเห็นในห้องผ่าตัด นอกจากนี้ในวัยนี้เด็ก ๆ ยังเริ่มคิดถึงความตาย พวกเขาอาจเชื่อมโยงการนอนหลับกับความตาย และเด็กเล็กจำนวนมากกังวลว่าพวกเขาจะไม่ตื่นขึ้นหลังจากผ่าตัด สร้างความมั่นใจให้เด็ก ๆ อีกครั้งด้วยการบอกว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังตลอดเวลาที่หลับและจนกว่าจะตื่น

เริ่มเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กในกลุ่มอายุนี้ก่อนที่จะไปโรงพยาบาลหนึ่งสัปดาห์ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กเล็ก เด็กในกลุ่มอายุนี้จะแสดงความสนใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นมากขึ้น ดังนั้นการเตรียมตัวให้แก่เด็กควรอิงตามคำถามที่เด็กถาม กระตุ้นให้เด็กใช้การวาดภาพและระบายสีเพื่อบอกท่านเกี่ยวกับความคิดและความกังวลของพวกเขา