เด็กอายุไม่เกิน 3 ปี

เมื่อเด็กเติบโตขึ้น เด็กจะพัฒนาความต้องการสิ่งต่าง ๆ ที่พวกเขารู้จักและกิจวัตรเดียวกันที่ทำซ้ำ ๆ เพื่อช่วยให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย เป็นธรรมชาติสำหรับเด็กที่จะมีช่วงเวลาที่กลัวคนที่ไม่รู้จัก ในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครองการอยู่ที่นั่นพร้อมกับกิจวัตรตามปกติของท่านสามารถให้ความรู้สึกปลอดภัยแก่บุตรของท่านได้

คำอธิบายสั้น ๆ ง่าย ๆ ในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเพียงพอสำหรับเด็กในกลุ่มอายุนี้ ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถพูดคุยเกี่ยวกับตุ๊กตาหรือของเล่นที่ไม่สบายและจำเป็นต้องไปโรงพยาบาล ชี้ให้เห็นว่าปัญหาอยู่ที่ตำแหน่งใดของตุ๊กตาหรือของเล่น และอธิบายว่าสิ่งเดียวกันนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับพวกเขา หลีกเลี่ยงการพูดเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในร่างกายของพวกเขาหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่นั่น เนื่องจากเด็กเล็กไม่เข้าใจรายละเอียดดังกล่าว เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีไม่มีการรับรู้เวลาที่ถูกต้อง ดังนั้นไม่ควรเตรียมตัวเด็กเร็วเกินไป วันก่อนที่จะไปโรงพยาบาลหรือวันที่ไปโรงพยาบาลนั้นกำลังดี