เด็กก่อนวัยเรียน (3 - 6 ปี)

เด็กก่อนวัยเรียนอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความคิดเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์

ในโลกของพวกเขา สิ่งต่าง ๆ มาปนเปกันและรวมเข้าด้วยกันในรูปแบบแปลก ๆ เหตุและผลอาจสลับกัน ซึ่งอาจทำให้ความรู้สึกของเด็กมีลักษณะที่แตกต่างออกไป เด็ก ๆ อาจมีปัญหาในการแยกแยะความรู้สึกภายในออกจากโลกแห่งความจริงภายนอก ตัวอย่างเช่น ความเจ็บปวดอาจดูเหมือนเป็นสิ่งที่มาจากภายนอกเท่านั้นสำหรับเด็ก แต่ก็อาจมาจากภายในได้

เด็กมีความเข้าใจคร่าว ๆ ในสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายของพวกเขา พวกเขาเห็นว่าส่วนต่าง ๆ ทั้งหมดของร่างกายอ่อนแอและมักจะกลัวที่จะมีการบาดเจ็บของร่างกาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเน้นว่าส่วนไหนของร่างกายที่กำลังจะได้รับการรักษา และส่วนไหนที่จะไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเด็กในกลุ่มอายุนี้สามารถมีความรู้สึกผิดได้ง่าย ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องอธิบายให้พวกเขาฟังว่าการเจ็บป่วยหรือสถานการณ์นั้นไม่ใช่ความผิดของพวกเขา

เด็กมีความกลัวอย่างมากต่อสิ่งที่ไม่รู้จักในรูปแบบของโทรลล์ผีหรือตัวการ์ตูนที่ใส่หน้ากากจนกว่าถึงวัยเรียน ฉะนั้นเด็กบางคนจึงอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยความกลัวเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่สวมหมวกคลุมผมหรือสวมหน้ากากอนามัย

การเตรียมเด็กในกลุ่มอายุนี้ควรทำให้สั้นและง่าย เด็กเรียนรู้จากการเล่น ดังนั้น "กระเป๋าของท่านหมอ" จึงอาจมีประโยชน์มาก เด็กก่อนวัยเรียนมีการรับรู้เวลาที่จำกัด การเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กแบบกระจายในหนึ่งสัปดาห์เป็นสิ่งที่ดีที่สุด จากนั้นจึงให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับแก่เด็กในช่วงหนึ่งหรือสองวันก่อนไปโรงพยาบาล