มุมมองของผู้ใหญ่เกี่ยวกับมุมมองของเด็กและมุมมองของเด็กเอง

วิธีการที่เด็กและผู้ใหญ่มองและรู้สึกในสิ่งต่าง ๆ มักจะแตกต่างกัน บางสิ่งที่ผู้ใหญ่เห็นว่ามีความสำคัญสามารถผ่านเด็กและเยาวชนไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ผู้ใหญ่เห็นว่าเป็นเรื่องปกติอาจเป็นสิ่งที่เด็กกังวลมากที่สุด ดังนั้นขอให้ฟังและพิจารณามุมมองของเด็ก ตลอดจนความรู้สึกของเด็กและสิ่งที่พวกเขาเข้าใจ

เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ว่าพวกเขากำลังสงสัยเรื่องอะไรพวกเขาคิดและรู้สึกอย่างไร พวกเขาตอบสนองต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างไร พวกเขารับมืออย่างไร ใช้เวลาฟัง ตอบสนองและเคารพมุมมองของบุตรของท่านในเรื่องสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว เน้นกับบุตรของท่านว่าไม่มีคำถามใดเป็นคำถามที่โง่มากหรือผิดที่จะถาม ใส่ใจกับคำถาม การแสดงออกทางสีหน้าและสัญญาณที่แสดงว่าบุตรของท่านรู้สึกอย่างไร อธิบายความจริงแก่เด็ก ๆ หากพวกเขากำลังจะผ่าตัด อย่าพูดว่าจะไม่เจ็บปวดหากมันจะเจ็บปวด แต่ให้พูดว่าทุกวันนี้ความเจ็บปวดส่วนใหญ่สามารถหยุดหรือลดลงได้