การใช้ยาระงับความรู้สึก

การใช้ยาระงับความรู้สึกเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในเด็ก

ซึ่งหมายความว่าเด็กนอนหลับเต็มที่ ไม่รู้สึกตัวและได้รับการบรรเทาความเจ็บปวดในระหว่างขั้นตอนที่เด็กอาจพบว่าความทุกข์ทรมานหรือเจ็บปวด ทางเลือกของการใช้ยาระงับความรู้สึกขึ้นอยู่กับอายุของเด็ก ประเภทของการผ่าตัดและสภาพของเด็ก สามารถให้ยาสลบได้โดยการฉีดเข้าเส้นเลือดดำ หรือในรูปก๊าซที่เด็กหายใจเข้าจากหน้ากาก จากนั้นการใช้ยาระงับความรู้สึกจะต่อเนื่องทางก๊าซ ยาในเลือดและวิธีบรรเทาความเจ็บปวดต่าง ๆ