การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้ยาระงับความรู้สึก

สุขภาพของเด็กมีความสำคัญมากเมื่อเกี่ยวข้องกับการใช้ยาระงับความรู้สึก ดังนั้นจะมีการสอบถามท่านเกี่ยวกับ:

 • ความเจ็บป่วยใด ๆ ในขณะนี้หรือในอดีต
 • การแพ้
 • ยาที่ใช้ในขณะนี้หรือในเดือนที่ผ่านมา
 • การใช้ยาระงับความรู้สึกในอดีตและปัญหาใด ๆ
 • คนในครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาสลบ
 • น้ำหนัก
 • ฟันโยกหรือฟันปลอม
 • การเมารถหรือความเจ็บป่วยหลังจากได้รับยาสลบหรือการผ่าตัด
 • การใช้ยาสูบหรือการสูบไอ
 • การตั้งครรภ์
 • ประสบการณ์ที่ไม่ดีใด ๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรดแจ้งแพทย์วิสัญญีว่าบุตรของท่านเพิ่งเป็นหวัดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ สิ่งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับยาสลบและอาจจำเป็นต้องเลื่อนการผ่าตัดออกไปจนกว่าจะถึงวันหลัง เว้นแต่จะเป็นเรื่องเร่งด่วนมาก