การประเมินความเจ็บปวดในเด็ก

มีการประเมินความเจ็บปวดเป็นประจำเพื่อตัดสินว่าความเจ็บปวดนั้นแย่มากน้อยเพียงใดและผลของการบรรเทาความเจ็บปวด เด็กจำนวนมากสามารถบอกเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความเจ็บปวดด้วยตนเองและพ่อแม่ก็มักสามารถช่วยได้เช่นกัน

การประเมินความเจ็บปวดในทารกแรกเกิดและเด็กเล็กอาจเป็นเรื่องยากในกรณีของเด็กเล็กที่สุดจะใช้คะแนนความเจ็บปวดตามประเภทของพฤติกรรมที่แตกต่างกัน สามารถใช้เครื่องมือในการวัดความเจ็บปวดได้โดยขึ้นอยู่กับอายุและระดับความเข้าใจของเด็ก ที่นี่มักใช้มาตรวัดรูปใบหน้าและมาตรวัดที่เป็นตัวเลขจาก 1 ถึง 10 โดยทั่วไป