การงดอาหารและเครื่องดื่ม

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในเรื่องการงดอาหารและเครื่องดื่มใด ๆ ที่ท่านได้รับ

เนื่องจากความเสี่ยงที่อาหารหรือของเหลวจะย้อนกลับมาจากกระเพาะอาหารซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงในทางเดินหายใจและปอดได้ ดังนั้นจงซื่อสัตย์เสมอเมื่อพูดว่าบุตรของท่านรับประทานอาหารหรือดื่มครั้งสุดท้ายมาแล้วนานแค่ไหน แม้ว่าจะหมายความว่าท่านอาจต้องรอหรือจำเป็นต้องทำการผ่าตัดในภายหลังก็ตาม

ของเหลวต้องการเวลางดสั้นกว่าอาหารที่เป็นของแข็ง อย่างไรก็ตามเครื่องดื่มที่แตกต่างกันต้องการเวลาในการงดที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เครื่องดื่มที่เป็นน้ำผลไม้และโยเกิร์ตต้องการเวลาในการผ่านไปนานกว่าน้ำเปล่า น้ำอัดลมและกาแฟ น้ำนมแม่และนมสูตรผสมก้ำกึ่งระหว่างของเหลวกับอาหารที่เป็นของแข็ง ติดต่อโรงพยาบาลหากมีเรื่องใดในคำแนะนำในการงดอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านได้รับไม่ชัดเจน