Watoto wa chekechea (miaka 3 - 6)

Watoto wa chekechea wanaishi katika ulimwengu wenye ubunifu mwingi na mawazo ya ajabu.

Katika ulimwengu wao, mambo yanachanganyika na kuunganishwa na kwa njia za ajabu. Chanzo na athari zinaweza kubadilishwa, jambo linaloweza kusababisha mtoto kuhisi vitu kwa njia tofauti. Huenda akawa na matatizo ya kutafuta hisia za ndani kutoka kwenye ulimwengu halisi huko nje. Kwa mfano, maumivu yanaweza kuonekana kwa mtoto kama kitu kinachotoka nje pekee, lakini pia yanaweza kutoka ndani.

Mtoto ana uelewa wa juujuu kuhusu kile kilicho ndani ya mwili wake. Anaona sehemu zake zote za mwili kuwa hatarini na mara nyingi ana hofu kubwa ya majeraha kwenye mwili. Kwa hivyo ni muhimu kusisitiza sehemu ya mwili wake ambayo itatibiwa na sehemu ambazo hazitatibiwa. Kwa kuwa watoto katika rika hili wanaweza kuhisi kuwa na makosa kwa urahisi, ni muhimu pia kuwaeleza kwamba ugonjwa au hali si kosa lake.

Watoto wana woga mkubwa wa mambo yasiyojulikana kwa mfano wa mazimwi au vitu vilivyovaa barakoa hadi wanapofikisha umri wa kuenda shuleni. Watoto wengine wanaweza kuwa na woga wanapoona vitu huku nywele zao zikiwa zimefunikwa au kuvaa barakoa ya upasuaji.

Kuandaa mtoto katika rika hili kunapaswa kuwa kufupi na rahisi. Watoto hujifunza kupitia mchezo na “doctor’s bag” inaweza kuwa muhimu sana. Watoto wa chekechea hawaelewi vizuri suala la wakati. Kuwandaa kunaweza kuratibiwavizuri wiki nzima na kisha kuwapa maelezo zaidi siku moja au mbili kabla ya kuenda hospitalini.