Watoto hadi miaka 3

Watoto wanapokua, wanakuwa na hitaji la mambo wanayojua na njia ileile mara kwa mara ili kuwasaidia kuhisi kuwa salama. Ni jambo la kawaida wao kuwa na vipindi vya kuogopa watu wasiowajua. Ukiwa mzazi au mlezi, kuwepo na mambo yako ya kawaida kunaweza kuleta kumfanya mtoto wako kuwa salama zaidi.

Ufafanuzi wa haraka na rahisi wa kile kitakachotendeka unatosha kwa watoto wa rika hili. Kwa mfano, unaweza kuzungumza kuhusu mwanasesere au ambaye hahisi vizuri na unahitaji kuenda hospitalini. Onyesha pale tatizo lilipo kwa mwanasesere na ueleze kuwa kitu kicho hicho kitamtendekea. Epuka kuzungumzia kilicho kwenye mwili wake, au kile kitakachofanywa, kwani watoto wachanga hawaelewi maelezo kama hayo. Watoto chini ya miaka 3 hawaelewi vizuri suala la wakati na hivyo unapaswa kuwaandaa mapema sana. Siku moja kabla, au siku ya ziara ya hospitali ni bora.