Kuwaandaa watoto na vijana kwa ajili ya kukaa hospitalini, nusukaputi na upasuaji.

Maandalizi yanayofaa yanapunguza msongo wa mawazo na hofu kwa watoto na vijana.

Hii inarahisisha upasuaji na kupunguza athari yoyote hasi ya muda mfupi au muda mrefu. Husaidia kukabiliana na kile kitakachotendeka na kuvumilia vyema huduma na matibabu yoyote ya siku zijazo.

Maandalizi yanapaswa kuendelea: wape watoto njia mbalimbali za kuchakata wanachosikia, kusoma, kuona na kuhisi. Wasaidie kutembelea sehemu tofauti za tovuti yetu na kusoma kurasa hizi mara kadhaa. Pia wahimize kuchora, kupaka rangi, kurekodi, kuandika, au kuonyesha kwa njia nyingine mawazo na maswali yao.

Huduma ya afya na matibabu ya awali yanaweza kuongeza msongo wa mawazo na hofu, haswa baada ya hali mbaya. Kutarajia mambo yaleyale au mabaya zaidi ni kawaida, lakini mara nyingi hali nzuri inaweza kubadilisha mambo haya. Ukuaji na maendeleo tangu mara ya mwisho huenda vikawa vimebadilisha maandalizi wanayohitaji na wanachoelewa. Jaribu kupata taswira ya kiwango cha sasa cha uelewa wa mtoto wako kisha umwandae mtoto wako kulingana na uelewa huo. Tumia vizuri vipindi vya maandalizi vinavyotolewa, hata ikiwa unafikiria wanarudia kilichotendeka katika ziara za awali za hospitalini. Huenda mtoto wako amesahau alichojifunza awali na amekua ili anaweza kuelewa zaidi.

Kuwa mwaminifu kumsaidia mtoto wako kujiandaa kwa wakati unaofaa bila kujali umri wake. Wakati mzuri ni wakati mtoto wako amepumzika, ni mtulivu, ana shauku ya kujua na kuvutiwa na kile kitakachotendeka. Fahamu mawazo na hisia zinazoweza kutokea kuhusu kukaa hospitalini, nusukaputi na upasuaji.