Upravljanje bolom

O bolu i upravljanju bolom znamo mnogo više nego ikada ranije. To znači da možemo sprečiti da dođe do bola kao i da damo svim našim pacijentima, velikim i malim, odgovarajući tretman upravljanja bolom.

Upravljanje bolom koje daje rezultate znači da će dete mnogo brže ponovo biti aktivno, što pomaže zaceljenju i oporavku.

Medicinsko osoblje će pokušati da spreči bol, proceniće potrebu za ublažavanjem bola, pružiće potrebno olakšanje i proveriće da li je dobro delovalo. Kao roditelj ili staratelj možete pomoći tako što ćete nam reći kad mislite da vam dete ima bolove i da li su sredstva za ublaža vanje bola dovoljno delotvorna.

S tim će se krenuti u početnim fazama. Ovo se radi da bi se u krvi povećao nivo lekova za ublažavanje bola što znači da samo telo reaguje bolje na bol i često je potrebno davanje manje količine lekova.Da bi se održala jednaka koncentracija lekova u telu, da bi se dobili najbolji rezultati i izbegli jaki bolovi, vašem detetu će se takođe redovno davati lekovi čak iako izgleda da u tom trenutku ono nema bolove. Time što se redovno daju lekovi za ublažavanje bola i sprečava da se bol naglo pojača, smanjuje se i potrebna količina lekova. Ovo takođe smanjuje opasnost od nuspojava kao što su zatvor i mučnina.

Kombinacija lekova koja deluje na različite načine i različiti načini davanja lekova često se koriste da bi se postigli najbolji mogući rezultati kod upravljanja bolom.

Uobičajeno je da se lek za ublažavanje bolada direktno u krvotok intravenskim pristupom.U ovom slučaju, lek se može dati u oblikuinjekcijaili u obliku kontinuiranog kapanjaiz infuzione pumpe. Lek za ublažavanje bola se takođe može dati oralno u oblikutabletailitečnosti.

Ublažavanje bolovalokalnim anestetikomznači da se lek nanosi na kožu ili se ubrizgava pod kožu u obliku pojedinačnih ili ponovljenih doza ili putem kapi. Lokalni anestetici sprečavaju prenos bola u nervima koji služe delu gde se lek primenjuje. Anestetik krema, koja se nanosi na dete pre negošto se stavi kanila, jeste oblik lokalne anestezije.

U slučaju ublažavanja bola uz pomoćnervnog blokalokalni anestetik se ubrizgava blizu područja sa snopom nerava kako bi se prekinuli ili blokirali signali koji putuju duž nerava. Nervni blok se može dati kao jedan tretman ili umetanjem tanke cevi kroz koju se lek može dati tokom i nakon operacije.

Epiduralje jedan primer nervnog bloka gde dete koje je pod anestezijom ima tanku cev umetnutu u njegova leđa. Kada se koristi epidural, taj anestetik može u mnogim slučajevima da utiče na bešiku, što znači da dete neće biti svesno kada treba da mokri. U većini slučajeva dete će takođe imati kateter. To je cevčica koja detetu stvara osećaj da treba da mokri čak i kada mu je bešika prazna. Epidural može takođe da utiče na snagu i osećaj u nogama. Važno je da se to kaže detetu kao i da mu plastična cevčica neće smetati pri pomeranju ili ležanju na leđima u krevetu.

Morfin se obično koristi za ublažavanje bola u slučaju ozbiljnijih operacija ili povreda. Zavisnost se ne stvara kada se morfin koristi kao deo ublažavanja bola. Ako su se vašem detetu davale doze morfina tokom dužeg perioda, doza će se postepeno smanjivati da bi se izbegla pojava jakih bolova i simptoma odvikavanja.