Dobrodošli na MediPrep

Ovde, deca svih uzrasta i nivoa spoznanja, mogu saznati više o svom telu, o tome kako je to biti u bolnici i šta se dešava pre, tokom i posle anestezije i operacije. Ovde, vi kao roditelj takođe možete da se pripremite za posetu svog deteta bolnici.

Deci i mladima zdravstvene posete i procedure mogu biti zabrinjavajuće i stresne. Oni se moraju suočiti sa neobičnim okruženjem, novim ljudima i novim rutinama. Možda moraju biti pregledani, dati uzorke za analize, imati neki tretman i operaciju koja se radi pod anestezijom. Takvi događaji i iskustva se često pamte bez obzira da li sve prođe kako treba, a naročito ako dođe do problema ili se pojave poteškoće ili se lečenje zakomplikuje. To može izazvati kratkotrajne ili dugotrajne posledice po decu, mlade i porodice, stoga se sve čini kako bi toga bilo što manje.

Odgovarajuća priprema smanjuje stres i zabrinutost kod dece i mladih. Ona olakšava zahvate i smanjuje kratkotrajan i dugotrajan negativan ishod. Pomaže u suočavanju sa onim što se desilo i boljem izlaženju na kraj sa budućim lečenjem. Da bi mogli da obrade i razumeju ono što čuju, čitaju, vide i dožive, veoma je važno da se deci i mladima uvek iznova pruže prilike da se pripreme na različite načine.

Budući da ste roditelj ili staratelj, vi svoje dete znate najbolje. Vi ste najvažnija veza između vašeg deteta i nas koji radimo u bolnici. Vi ste zaista dobra podrška vašem detetu. Veoma je važno da ste dobro informisani i sigurni u vezi sa situacijom. Stoga, dozvolite nam da vam pomognemo da se pripremite i bolje razumete šta se događa.

Molimo vas da nam date do znanja ako ste vi ili vaše dete izuzetno zabrinuti zbog toga šta će se dogoditi ili vas nešto drugo brine. Mi smo tu da vam odgovorimo na pitanja i da vam pomognemo.