Shvatanje odraslih detetovog viđenja i detetovo lično viđenje

Često se razlikuje kako deca i odrasli gledaju na stvari. Neke stvari koje odrasli smatraju važnima mogu brzo biti nebitne za decu i mlade. Ono što odrasli smatraju da je samo rutina može biti ono što decu najviše zabrinjava. Stoga, slušajte i uzmite u obzir detetov stav, njihova osećanja i ono što razumeju.

Da bi se izašlo u susret potrebama dece i mladih, važno je znati kako gledaju na stvari. O čemu oni razmišljaju i šta osećaju? Kako reaguju na različite situacije i događaje? Kako se bore? Izdvojte vreme da saslušate, reagujete i ispoštujete stav svog deteta što se tiče toga šta će se desiti ili toga šta se desilo. Naglasite detetu da nijedno pitanje nije isuviše nebitno ili pogrešno postavljati. Obratite pažnju na pitanja, izraz lica i znakove što ukazuje na to kako se vaše dete oseća. Iskreno objasnite detetu ako treba da ima operaciju. Nikada nemojte reći da neće boleti ako može da boli, već recite da se sada skoro svaki bol može zaustaviti ili smanjiti.