Reakcije dece i mladih na boravak u bolnici, anesteziju i operacije

Reakcije dece i mladih zavise od njihovog uzrasta, shvatanja, dijagnoze, lečenja i onoga što su već doživeli kada je reč o zdravstvenoj nezi.

Neka deca podnose boravak u bolnici bez ikakvih problema, druga reaguju burnije, neka reaguju odmah, a neka kasnije. Ove reakcije nije uvek lako razumeti i mogu se javiti u neko neočekivano vreme i ne moraju imati veze sa zdravstvenom negom. Reakcije se mogu ispoljiti u vidu zabrinutosti, malodušnosti, povučenosti ili prekida komunikacije, zatim neaktivnosti, ili može doći do problema sa apetitom ili snom. Treba da obratite pažnju na ovakve reakcije i da budete pri ruci vašem detetu ako do njih dođe. Mnoga deca i mladi imaju tokom dana veću potrebu za bliskošću i možda žele da spavaju s vama kako bi se osećali bezbedno.

Obraćajte pažnju na osećanja, razmišljanja i brige vašeg deteta. Poklonite vašem detetu vreme i bliskost koji su mu potrebni kako bi se osećalo zbrinuto i sigurno. Imajte na umu da vaša osećanja mogu lako da se prenesu na vaše dete i zato se trudite da budete smireni čak i kada ste zabrinuti.

Kontaktirajte s medicinskim osobljem ukoliko imate neka pitanja ili niste sigurni u vezi s nečim. Mi smo tu da pružimo pomoć i podršku.