Priprema dece i mladih za boravak u bolnici, anesteziju i operaciju

Odgovarajuća priprema smanjuje stres i zabrinutost kod dece i mladih.

Ona olakšava zahvate i smanjuje kratkotrajan i dugotrajan negativan ishod. Pomaže u suočavanju sa onim što se desilo i boljem izlaženju na kraj sa budućim lečenjem.

Priprema treba da traje: dajte deci nekoliko načina na koji će oni da obrade ono što čuju, pročitaju, vide i osećaju. Pomozite im da posete razne delove našeg veb-sajta i da pročitaju nekoliko puta ove informacije. Takođe ih podstaknite da crtaju, boje, snime, zapišu ili na bilo koji drugi način izraze svoje misli i pitanja.

Prethodna lečenja mogu povećati stres i zabrinutost, naročito ako su ona u lošem sećanju. Uobičajeno je očekivati isti način lečenja ili čak gori, ali često jedno dobro iskustvo može razbiti taj začarani krug. Kakva im je priprema potrebna i koliko razumeju možda se promenilo od poslednje prilike kad su lečeni jer su sada stariji i zreliji. Pokušajte da imate sliku toga koliko vaše dete trenutno razume, i zatim ga pripremite u skladu s tim. Iskoristite programe pripreme koji su vam na raspolaganju, čak i ako mislite da se u njima samo ponavlja ono što se desilo tokom ranijeg odlaska u bolnicu. Vaše dete je možda zaboravilo ono što je znalo, ili je sada starije i može više da razume.

Bez obzira koliko vaše dete ima godina, budite iskreni u pomaganju da se pripremi u najboljem trenutku. Najbolji trenutak može biti kada je vaše dete odmorno, smireno, radoznalo i zainteresovano za ono što će se dogoditi. Obratite pažnju na razmišljanja i reakcije koje se mogu pojaviti tokom boravka u bolnici, anestezije i operacije.