Pravo dece i mladih na informacije i pripremu

Deca i mladi žele da znaju šta će im se dogoditi i žele da učestvuju u svom lečenju. Kad su briga i lečenje u pitanju, deca i mladi imaju zakonsko pravo na informacije i pripremu i to na način koji će razumeti i prihvatiti.

UN Konvencija o pravima deteta (1989) ima za cilj da interesi dece i mladih uvek budu na prvom mestu u svim situacijama. Konvencija jasno kaže da odrasli imaju obavezu da uključe decu i mlade u njihovo lečenje. Oni imaju pravo da se prema njima ophodi s poštovanjem, da imaju pravo glasa, da budu uključeni u dešavanja i da dobijaju informacije.