Na odeljenju za postoperativni oporavak

Na kraju operacije vaše dete će biti prebačeno na odeljenje za postoperativan oporavak. Vi ćete biti obavešteni kada ćete moći da ga posetite. Stoga vas molimo da budete dostupni telefonom, da ste u čekaonici ili negde blizu.

Soba za oporavak je obično velika prostorija u kojoj je zbrinuto nekoliko pacijenata različitog uzrasta. Konzumiranje hrane i pića je strogo zabranjeno u odeljenju za oporavak jer može da uznemiri i vaše dete i druge pacijente koji su imali operaciju.

Mobilni telefoni mogu biti utišani. Možete slati tekstualne poruke ali ako želite da telefonirate, molimo vas da izađete iz odeljenja za oporavak.

Neka deca i mladi su napeti i potrebna im je uteha, ali većina dece se oseća umorno i za njih je najbolje da se probude kad to njima najviše odgovara. Svim pacijentima je priključen kiseonik na licu. Njihovo disanje, puls i nivo kiseonika se pažljivo prati. Kada se ustanovi da vaše dete može biti premešteno iz sobe za oporavak, možete se vratiti na odeljenje ili otići kući.