Deca (6 - 12 godina)

Kada deca dostignu školske godine ona počinju da vide razliku između mašte i realnosti. Svoje telo vide u delovima kao što su trup, ruke, noge i unutrašnji organi. Mogu videti razliku između toga kako je nešto napravljeno i kako to funkcioniše.

U tim godinama dete zna da se neko može razboleti zbog nekih promena iznutra a ne samo zbog spoljašnjeg uticaja. Primera radi, na bolesti se sada ne gleda kao da su uzrokovane magijom ili kaznom već one nastaju usled infekcija koje su uzrokovane bakterijom ili virusom. Međutim, mašta može i dalje da se pojavljuje sve do tinejdžerskih godina usled stresa. Svesnija su svog tela nego ranije. Na lečenje mogu gledati kao na nešto što će ih povrediti ili se plaše da će im se telo promeniti. Kao i kod mlađe dece tako isto recite i njima koji će deo tela biti lečen, a koji delovi neće imati nikakvog udela.

Deca ovog uzrasta se mogu uplašiti opreme koju vide u operacionim salama. Takođe u ovom uzrastu počinju da razmišljaju o smrti. Mogu povezati spavanje sa smrću i mnogi mladi brinu da se neće probuditi nakon operacije. Potrebno je uveriti ih da će se o njima pažljivo brinuti sve vreme dok spavaju i dok se ne probude.

Počnite da pripremate dete ovog uzrasta nedelju dana pre odlaska u bolnicu. U poređenju sa decom mlađeg uzrasta, deca ovog uzrasta pokazuju veće zanimanje za ono što će se desiti. Stoga priprema treba da se uradi na temelju njihovih pitanja. Podstaknite ih da vam crtežima i slikama kažu ono što misle i osećaju.