Anestezija

Anestezija je kod dece veoma često potrebna.

To znači da je dete duboko uspavano, nesvesno i da prima lekove protiv bola tokom zahvata za koji se smatra da je uznemiravajuć i bolan. Kakva će se vrsta anestetika koristiti zavisi od doba deteta, vrste zahvata i stanja u kom se nalazi dete. Anestetik se može dati putem injekcije u venu ili uspavljujućeg gasa koji dete udiše iz maske. Anestezija će se nastaviti preko gasa iz maske, lekova u krvi i raznih metoda za uklanjanje bola.