Ako moje dete ima bolove

Bol može da varira: da bude jači pri kretanju i slabiji pri mirovanju. Dete može imati bol i dok spava, dok se odmara ili igra.

Sledite preporuke u vezi sa lekovima za ublažavanje bola koje ste dobili u bolnici. Najbolja je kombinacija lekova koji deluju na različite načine. Tesno se držite pravila kad se radi o vrsti leka, količini i vremenu davanja doze kako biste održavali nivo lekova za ublažavanje bola i izbegli „skokovite bolove“. Ovo se primenjuje čak i kad se čini da vaše dete nema bolove u datom trenutku.

Probudite dete da biste mu dali lek tokom noći, čak i kad vam se čini da je bolje da ga ne uznemiravate dok spava. Deca i mladi obično brzo utonu u san. Tako se sprečava rasplamsavanje bola što može da poremeti san i da oteža ublažavanje bola narednog dana. Redovno ublažavanje bola takođe znači da je potrebno davati lekove u manjim količinama, što smanjuje opasnost od nuspojava.

Skretanje pažnje je prirodan način suzbijanja bola. Možete svoje dete zaokupiti time što ćete ga zaposliti da razmišlja o nečemu što je zabavno ili nečemu što voli da radi. Podstaknite ga da igra igrice, čita, crta, peva, četuje ili gleda filmove. Možete pomoći i tako što ćete im menjati položaj u krevetu ili im postaviti jastuk ispod ruke ili noge ili ispod leđa. Nakon operacije grla, umirujuće može delovati ako se pije ili jede nešto hladno ili sisa komadić leda.

Kretanje pomaže opštem zdravlju i pomaže telu da samo stvara način da ublaži bol. Sledite data pravila što se tiče kretanja i pitajte osoblje koja su pravila primenljiva nakon što je vaše dete imalo operaciju. Podstaknite i ohrabrite svoje dete da se kreće na različite načine u okviru tih pravila. U većini slučajeva detetu se može dozvoliti određena fizička aktivnost uprkos ograničenjima. Sva deca i mladi uživaju u svežem vazduhu, fizičkoj aktivnosti i kretanju kada se njihovo telo i um oporavljaju nakon boravka u bolnici.

Kontaktirajte sa medicinskim osobljem ukoliko imati neka pitanja ili imate neke nedoumice oko upravljanja bolom vašeg deteta. Mi smo tu da pružimo pomoć i podršku.