Boy in blue sweater with plaster on forehead is pouting and looking sad.

Dhaawaca ama qaliinka kadib, ishaaro ayuu u diraa aaga uu dhaawacu soo gaadhay ama aaga qaliinka lagu sameeyay maskaxda oo halka uu ay ishaaradu ka timid waxa ay yeelataa damqasho. Dareenkani waxa uu kamid yahay ishaaradaas laakiin waxa ay sidoo kale badali kara dareemada (sida warwarka ama baqdinta), xasuusta (wanaagsan ama xun), iyo xanuunka hore.

Waxaa muhiim ah in lagu xisaabtamo in damqashadu ay tahay khibrad shakhsi ahaaneed. Qof kastaa waxa uu dareemaa danqasho u gaar ah oo qof kale lama dareemo karo inta ay le'eg tahay ama sida ay tahay.

Damqashada qaliinka kadib waxaa weeye caam oo waxa ay sii korodhaa kadib qaliinka aadka u daran. Damqashu way yaraataa dhawr maalmood kadib qaliinka. Waxaa muhiim ah in ilmaha loo sharaxo in danqashu ayna mudo socon doonin oo markaa wakhti kadib way yaraan doontaa. Danqashadu maalintii xiliyada kala duwan way kala duwan yahay oo waxaa caam ah in damqashada ay aad u korodho marka la dhaqaale ee la socdo. Caruurta waxay damqan karaan inta ay hurdaan, nasanayaan ama ciyaarayaan. Caruurta qaar ayaa damqashada ku muujiya oohinta, ama calaacal, ama inay kolba qabtaan aaga damqanaya halka ay qaarna inta ay aamusaan ay kadibna baxaan.

In laga jeediyo maskaxda damqashadu waa dabiici oo xataa waxa ay qayb ka noqon kartaa maamulida damqashada. Waxaa muhiim ah in laga caawiyo ilmaha soo bandhiga dareemada iyo in la qiimeeyo damqashada caruurta si markaa loogu sahlo ka dawowga damqashada. Marka si kale loo dhigo, looma baahna in geesi la iska dhigo iyo in laga cawso damqashada.