Kabuubyada afka

Waxa aad raacdaa tilmaamaha kabuubyada afka ee markaa lagu siiyay.

Tani waxa weeye khatarta cuntada ma dareere kasoo noqda caloosha taas oo markaa horseedi karta mushkilad caafimaad oo daran oo hawo mareenka iyo sanbabka ah. Mar kasta waxa aad runta ka sheegtaa marka aad sheegayso wakhtiga cuntada ama cabitaanka ugu danbaysay ilmahaaga, xataa hadii ay taasi ka dhigan tahay inay tahay inaad sugto ama in qaliinka loo baahan yahay in markaa mar danbe la sameeyo.

Dareeraha waa in la yaraystaa inta afku suuxdan yahay marka loo eego cuntada adag. Cabitaanada kala duwan waxaa la sugaa mudo kala duwan inta uu afku suuxsan yahay, laakiin. Sharaabka iyo yoogarka waxa ay mudo dheer ka qaataa inay maraan marka loo eego biyaha, sharaabka soodhaha leh iyo bunta, tusaale ahaan. Caanaha naaska iyo caanaha caruurta waxa ay u dhaxeeyaan dareere iyo cuntada adag. Waxa aad la xidhiidhaa isbitaalka hadii ay jiraan wax tilmaamo gaar ah oo markaa laguu siiyay afka suuxdan oo markaa aanad fahmini hadii uu jiro.