Caruurta iyo dadka dhalinyarta ah xuquuqdooda macluumaadka iyo diyaar garawga

Caruurta iyo dadka dhalinyarta ahi waxa ay doonayaan inay ogaadaan u socda oo waxa ay doonayaan inay ka qayb galaan daryeelkooda. Wixii daryeelka iyo daawaynta ah, waxaa weeye xuquuq sharci in la helo macluumaadka iyo diyaarinta qaab markaa ilmaha ama qofka dhalinyarta ahi uu u fahmi karo oo uu markaa u qaadan karo.

Shirka UN ee Xuquuqda Ilmaha (1989) waxaa loogu talo geley in lagu xaqiijiyo in danaha caruurta iyo dadka dhalinyarta ahi uu noqdo shayga ugu horeeya xaalad kasta. Heshiiskani waxa uu si cad u dhigayaa in dadka waawayn ay ku waajibto inay ka qayb galiyaan caruurta iyo dadka dhalinyarta ah daryeekooda caafimaad iyo daawayntooda. Waxa ay xaq u leeyihiin in si qadarin leh loola dhaqmo, in loo ogolaado inay fikirkooda soo bandhigaan, inay ka qayb galaan, oo markaa lasiiyo macluumaad.