En lungsäcksinflammation märks genom att det gör ont när man andas. Oftast gör det ont på ena sidan av bröstkorgen. Man kan bli andfådd också och ha torrhosta. Alltså hosta utan slem. Lungsäcksinflammation beror oftast på ett virus. Men man kan få det av bakterier eller andra sjukdomar också.

För att veta om du har lungsäcksinflammation behöver en doktor undersöka dig. Doktorn kan lyssna på dina lungor när du andas och känna på din bröstkorg. Du kommer också att få röntga lungorna. Och ha en liten grej på ditt finger för att mäta syrehalten i ditt blod. Ibland får du också ta blodprov göra ett EKG. EKG mäter hur ditt hjärta jobbar.

Om din lungsäcksinflammation beror på ett virus så går den över av sig själv. Det tar en eller två veckor. Om inflammationen beror på en bakterie kan du få en medicin som heter antibiotika. Om du har väldigt jobbigt att andas kan du behöva åka till sjukhuset. Där kan du få andas extra frisk luft. Det kallas för syrgas.