Det kan kännas på olika sätt när man får en stroke. Man kan plötsligt få ont i huvudet, må illa, bli trött och snurrig. Man kan tappa känseln i olika kroppsdelar och få svårt att röra sig, se och prata. Det är ovanligt att barn och ungdomar får stroke men det kan hända.

Om man får en stroke måste man snabbt få hjälp. Därför ska du söka sjukvård direkt om det verkar som om du har fått en stroke. Då behöver en doktor undersöka din hjärna och dina nerver. Det gör doktorn genom att ställa frågor till dig och be dig att göra olika rörelser. Doktorn kommer att lysa med en liten lampa i dina ögon för att se om de beter sig normalt. Du kan också behöva ta kort på huvudet så att doktorn kan se hur det ser ut inuti. Det kallas för datortomografi eller magnetröntgen.

Om stroken beror på en propp så får du medicin som löser upp proppen. Om den beror på en blödning får du medicin som stoppar blödningen. Ibland kan du behöva opereras för att lösa upp proppen eller för att laga blodkärlet som blöder. Under operationen får du sova gott med hjälp av narkos. Då känner du inte något alls.