Podobnie jak w przypadku każdego leku, stosowanie środków znieczulających niesie ze sobą pewne ryzyko dla każdej osoby — młodej czy starej. Jednakże,po wielu latach opracowywania sprzętu, leków, procedur i pogłębiania wiedzy, w znacznym stopniu zredukowano zagrożenia związane ze znieczuleniem i jest to dzisiaj bezpieczna procedura. Wystarczy porównać, że ryzyko poważnego rozstroju zdrowia związanego ze znieczuleniem jest znacznie mniejsze niż ryzyko związane z jazdą samochodem.

W tej tabeli przedstawiono zarys zagrożeń razem z częstotliwością ich możliwego występowania.

Ryzyko Poziom ryzyka Opis
Niepokój U 1 na 10 osób Bardzo częste
Nudności U 1 na 10 osób Bardzo częste
Zawroty głowy U 1 na 10 osób Bardzo częste
Ból głowy U 1 na 100 osób Częste
Zakażenie w obrębie klatki piersiowej U 1 na 1000 osób Nieczęste
Uszkodzenie zębów U 1 na 1000 osób Nieczęste
Zachowanie świadomości U 1 na 1000 osób Nieczęste
Poważne uczulenie na leki U 1 na 10,000 osób Rzadkie
Ciężkie powikłanie znieczulenia miejscowego U 1 na 10,000 osób Rzadkie
Ciężkie powikłanie silnych leków przeciwbólowych U 1 na 10,000 osób Rzadkie
Uszkodzenie mózgu < U mniej niż 1 na 100 000 osób Bardzo rzadkie
Zgon << U mniej niż 1 na 100 000 osób Ekstremalnie rzadkie

Tekst źródłowy: https://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks (w języku angielskim)