• Zmęczenie i zawroty głowy
  • Strach
  • Nudności
  • Ból gardła
  • Kaszel
  • Dyskomfort w okolicach założonej kaniuli
  • Dyskomfort spowodowany przewodami
  • Ból

Personel może pomóc w zniwelowaniu któregokolwiek z występujących objawów i stale bardzo stara się, aby im zapobiegać i szybko usuwać.