Reakcje dzieci i młodzieży na pobyt w szpitalu, znieczulenie i operacje

Reakcje dzieci i młodzieży zależą od ich wieku, poziomu wykazywanego zrozumienia, postawionego rozpoznania, wdrożonego leczenia oraz doświadczeń związanych z systemem opieki zdrowotnej.

Niektóre dzieci dobrze sobie radzą z pobytem w szpitalu, prawie tego niezauważając, natomiast inne wykazują silniejsze reakcje, czasami od razu, czasami z opóźnieniem. Te reakcje mogą być trudne do zrozumienia i mogą występować w dziwnych momentach lub mogą zupełnie nie być powiązane z opieką medyczną. Mogą przejawiać się jako zamartwianie, obniżenie nastroju, wycofanie lub małomówność, nieaktywność lub występowanie problemów z jedzeniem lub spaniem. Należy obserwować dzieci pod kątem występowania takich reakcji i zawsze być w pobliżu, aby móc wyciągnąć do dziecka pomocną dłoń, jeżeli takie reakcje wystąpią. Wiele dzieci i młodych osób wykazuje zwiększoną potrzebę bliskości w trakcie dnia i w nocy może chcieć z Panem/Panią spać, aby czuć się bezpiecznie.

Należy mieć świadomość emocji, myśli i obaw dziecka. Należy dać dziecku czas i bliskość, której potrzebuje do uzyskania poczucia dobrostanu i bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że bardzo łatwo może dojść do przeniesienia na dziecko własnych emocji. Z tego powodu należy zachować spokój, nawet jeżeli się Pan/Pani martwi.

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności należy skontaktować się z personelem medycznym. Jesteśmy tutaj, aby zapewniać pomoc i wsparcie.